Raportari periodice 2020

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND REZULTATELE ECONOMICO–FINANCIARE  IN PERIOADA 01.01.-30.09.2020- Descarca

Raportari periodice 2019

Raport Trimestrul I 2019 – descarca

Raportae trim III 2018 - descarca
RAPORT  SEMESTRIAL CA 30.06.2018 - descarca
Bilant_REGAL_30.06.2018 - descarca
Raportae trim I 2018 descarca